Cocio Forbrugershop

CSR & Compliance

UN GLOBALE COMPACT
Metz har været medlem af UN Global Compact siden 2013, og rygraden i vores CSR-strategi er formet af deres ti principper for menneskerettigheder og arbejdsstandarder, miljø og antikorruption.

Hvert år dokumenterer og kommunikerer vi gennem vores "Communication on Progress - COP" -rapport, hvordan vi arbejder med de ti principper, hvordan vi adresserer verdensmålene, og hvordan vi arbejder med bæredygtighed gennem produkter (eks. produktion og forbrug).

I 2020 vandt vi en pris for vores rapport givet af “FSR - danske revisorer” og UN Global Compact netværket i Danmark. Vores rapport fremhæves for at være en velafbalanceret rapport, der kommer godt omkring Global Compacts 10-principper. Hvor brugen af ​​data skaber tillid og gennemsigtighed.

Den prisvindende rapport kan læses i dette link: https://www.metz.dk/metz-cop-rapport-2019

VORES MISSION
For Metz betyder det miljømæssige ansvar, at vi er engageret i at tage et ansvar for miljøet i vores daglige aktiviteter. Vi lægger stor vægt på at producere og levere kvalitetsprodukter. Samtidig med at det også påvirker og styrker overholdelsen af ​​internationalt proklamerede principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption i vores leverandørkæde.

ISO9001 & ISO14001 CERTIFICERET
Metz er certificeret i henhold til de internationale standarder for kvalitet og miljø, ISO9001 & ISO14001

For produkter i denne webshop betyder det, at;
- At vi har processer der sikre at produkter er produceret på en social og miljømæssig ansvarlig måde.
- At produkter er godkendt iht relevant lovgivning.
- At påstande kan dokumenteres.

"BÆREDYGTIGE" PRODUKTER
Ambitionen er minimere den negative påvirkning på miljøet og støtte op omkring verdensmål 12, "reducer affald gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug". Og er derfor baseret på det mest fornuftige valg, der ligger i principperne i de 3R'er;

REDUCE - materialer af høj kvalitet, så produkterne varer længere.
REUSE – genbrugelige produkter. Så de kan bruges igen og igen og igen.
RECYCLE - produkt fremstillet af genanvendte materialer eller egnet til genanvendelse.